PARAGLIDING BAZAR, SECOND HAND výstroj

Škola paraglidingu
     
 

Letecká amatérska asociácia SR

 
     
 

 
 

www.laa.sk

 
     
  Letecká amatérska asociácia SR  
 

Letecká amatérska asociácia SR je organizácia, ktorá na Slovensku zastrešuje športové lietanie na základe poverenia Leteckého úradu SR. Zabezpečuje školenie autorizovaného personálu, zodpovedá za výcvik pilotov v paraglidingu a v závesnom lietaní na základe schválených smerníc a príručiek. Overuje letovú spôsobilosť a vykonáva dozor nad stavbou lietajúcich športových zariadení (LŠZ) týchto druhov : padákový klzák, motorový padákový klzák, závesný klzák, motorový závesný klzák. Overuje tiež odbornú spôsobilosť leteckého personálu vybraných druhov LŠZ, vydáva preukazy spôsobilosti leteckého personálu (pilotné preukazy) a vedie ich evidenciu. Stanovuje podmienky na výber a schvaľovanie plôch pre vzlety a pristátia vybraných druhov LŠZ. Všetko v súlade s Leteckým zákonom 143/1998 Z.z a s leteckými predpismi.

 
     
 

Dokumenty a tlačivá

 
 

Osnova výcviku v lietaní na PK (ZL-1)

 
  Osobný list (vydanie/predĺženie piloťáku)  
 

Základný technický popis PK

 
 

Žiadosť o vydanie/predĺženie techničáku.

 
 

Protokol o prehliadke LŠZ (súčasť žiadosti).

 
 

Prehlásenie pre rodičov (pre neplnoletých adeptov na lietanie)

 
     
 

Spoločné body na preteky - Donovaly, Kralovka, Klenovec

 
 

Donovaly-Kralovka-Klenovec.wpt

 
     
 

Ako predĺžiť techničák

 
 

SVK TP je vždy platný len 1 rok. Pri obnove treba postupovat nasledovne:

 
  01. Mať vykonanú technickú prehliadku u výrobcu s vystaveným protokolom o stave PK.  
  02. Vyplniť a podpísať Žiadosť o vydanie/predĺženie techničáku  
  03. Vyplniť a podpísať Protokol o prehliadke LŠZ  
  04. Vyplniť a podpísať Základný tech.popis LŠZ (len pri registrácii nového padáku)  
  05. Vytlačiť farebnú fotografiu padáku alebo fotografiu z webu výrobcu v rovnakých farbách  
  06. Všetkých 5 vecí s poplatkom 5 EUR zaslať na adresu školy  
        - poplatok zahŕňa: Záznamník letov, 2x poštovné na ďalšie vybavenie (hl.technikovi a žiadateľovi o TP)  
     
 

Ako predĺžiť prepadnutý piloťák o viac ako 1 rok

 
 

LAA vyžaduje znovuabsolvovanie výcviku. (plati od 1.1.2013)

 
 

00. Urobiť fotokópiu dokladu a zaplatení členského poplatku LAA SR na aktuálny rok a zákonnej poistky.

 
 

01. Vyplniť a podpísať Osobný list s vyznačením zaradenia do zakl.výcviku

 
  02. Potvrdiť v osobnom liste zdravotný stav vyjadrením a pečiatkou všeob. lekára  
  03. V tlačive Skúšobný protokol vyplniť všetky žlté polia  
  04. V tlačive Skúšobný protokol vyplniť meno člena skúšobnej komisie (ľub.člen LAA)  
  05. V tlačive Skúšobný protokol musí byť podpis člena skúšobnej komisie (ľub.člen LAA)  
  06. V tlačive Skúšobný protokol podpísať každý riadok v záznamoch výcviku  
  07. Vypisať jeden z testov podľa súboru otázok  
  08. Vypísať poštovú obálku s adresou LAA SR a nalepiť známku  
  09. Všetky vytlačené a podpísané tlačivá spolu s oznámkovanou obálkou zaslať poštou na adresu školy.  
  10. Zaslať fotografiu v elektronickej forme na sekretariat LAA SR  
  11. Dohodnúť si termín preskúšavacieho letu v hodnote 50 EUR s jedným z inštruktorov školy.  
     
 

 

 

 

© Flyzone paragliding Klenovec

 

Paragliding škola  Paragliding  Paragliding kurzy  Termický kurz  Termíny kurzov  Aktuality  Tandem paragliding  Paragliding shop  Letové terény  Ubytovanie  Fotogaléria  Diskusia  Kontakt  Výsledkový servis  LAA SR  Paragliding bazár  Paragliding padáky  Paragliding postroje  Paragliding záložáky

 
 
 

mobil-portal.sk

Turistika ONLINE

[CNW:Counter]