PARAGLIDING BAZAR, SECOND HAND výstroj

Škola paraglidingu
     
 

Kurzy paraglidingu pre začiatočníkov

 
     
 

ZÁKLADNÝ KURZ (PL-A)

 
 

Základný kurz je rozdelený na 3 fázy, ktoré nasledujú bezprostredne za sebou, alebo sú rozložené do dlhšieho časového úseku. Cieľom je zabrániť časovej tiesni v závere týždnového kurzu spôsobenej končiacim termínom s ohľadom na počasie. Posledná a zároveň najdôležitejšia fáza kurzu je odlietanie výškových letov. Dôležité je, aby prvé výškové lety kurzistov boli odlietané v kľudnom vzduchu pri stabilnom počasí.

 

Po úspešnom absolvovaní základného kurzu sa pilotovi vystavuje pilotná licencia (PL-A), ktorá ho oprávňuje legálne lietať doma a v zahraničí.  Vydanie pilotného preukazu je podmienené úpešným ukončením 3.fázy kurzu najneskôr do 31.októbra aktuálneho roku.

 
     
     
  Fáza 1 - Teoretická príprava  
  Prednáška s videoprojekciou zahrňujúca kompletnú teoretickú prípravu pilota nutnú pre začiatok praktickej časti výcviku. Na záver teoretickej prípravy záujemcovia o praktický výcvik absolvujú krátky test, ktorý tvorí súčasť dokumentácie LAA SR potrebnej pre vydanie pilotného preukazu.  
  Požiadavky na účastníkov: žiadne, prednáška je určená pre kohokoľvek kto sa chce dozvedieť o paraglidingu viac  
  Trvanie: 2 dni  
  Obsah:  
  - konštrukcia padákového klzáku a ostatnej výstroje  
  - meteorológia  
  - aerodynamika a mechanika letu  
  - neštandardné letové režimy a vyklesávacie režimy  
  - pravidlá lietania a riešenie núdzových situácií  
  - letecké predpisy a rozdelenie vzdušného priestoru SR  
  - zásady pre poskytnutie prvej pomoci  
  Cieľ: Základné znalosti pre bezpečnú prevádzku paraglidingu. Záverečný test umožnujúci pokračovanie praktickým výcvikom.    
  Miesto konania a dátum: nájdete tu  
     
     
  Fáza 2 - Praktický výcvik  
  Pozemná príprava zahŕňajúca nácvik štartov a prvé krátke lety z kopcov s malým prevýšením  
  Požiadavky na účastníkov:  
  - absolvovanie teoretickej prípravy ukončené testom  
  - zaplatený poplatok v LAA SR ktorý zahŕňa členské a zákonné poistenie  
  - vek najmenej 16 rokov, do 18 rokov so súhlasom zákonného zástupcu  
  - potvrdenie od lekára v osobnom liste pilota o jeho zdravotnej spôsobilosti (preventívna prehliadka u všeobecného lekára)  
  - platné úrazové poistenie pre paragliding, ktoré je možné dojednať si v LAA http://www.laa.sk/administrativa/urazove-poistenie-clenov/ alebo individuálne.  
  - pevná obuv  
  Trvanie výcviku: 2 dni  
  Cieľ: zvládnutie štartov s plnou kontrolou pilota, absolvovanie krátkych letov z kopcov s malým prevýšením  
  Miesto konania: Klenovec / Rimavská Sobota / Donovaly / Detva  
  Cena: 180 €  
     
     
  Fáza 3 - Výškové lety  
  Výškové lety prebiehajú na kopcoch s prevýšením viac ako 300m. Pilot je počas letu na rádiovom spojení s inštruktorom. Táto fáza výcviku zahŕňa základy riadenia padákového klzáku počas letu s vykonaním samostatného pristátia v obmedzenom priestore.  
  Požiadavky na účastníkov: absolvovanie 2.fázy výcviku  
  Trvanie výcviku: 2 dni  
  Obsah: 4 výškové lety s nácvikom pristátia do vymedzeného priestoru  
  Cieľ: Vydanie pilotnej licencie PL-A  
  Miesto konania: Klenovec / Donovaly / Podkonice  
  Cena: 90 €  
     
     
  Cena základného kurzu spolu:  270 €  
 

V cene nie sú zahrnuté povinné poplatky pre LAA SR vo výške 91 € pokrývajúce nasledovné veci : 55 € členský poplatok vrátane zákonného poistenia + 1 € zápisné + 35 € vydanie pilotného preukazu. Študent denného štúdia do 26 rokov po predložení dokladu o štúdiu má zľavu 10 €.

Zaplatenie poplatku pre LAA SR je podmienkou začatia praktického výviku.

 
     
     
  Fáza 4 - Výškové lety, termika  
  Voľné pokračovanie výuky pod dohľadom inštruktora.  
  Požiadavky na účastníkov: pilotná licencia (PL-A)  
  Trvanie výcviku: neobmedzené  
  Cieľ: Samostatné lietanie so správnym výberom terénu a počasia.  
  Miesto konania: Ľubovolný terén  
  Cena: 25 € / výškový let s rozborom aktuálnych podmienok.  
     
 

 

 
     
 

TEAMBUILDING PARAGLIDING - JEDNODŇOVÝ SKUPINOVÝ KURZ

 
 

Kurz je určený na zoznámenie sa s paraglidingom. Obsahom je nácvik techniky štartov a krátke lety na miernom svahu. Okrem fyzickej aktivity, ktorú absolvujete sa dozviete veľa o prírode a termike, o technike lietania a o meteorológii. Kurz je vhodný ako teambuildingová aktivita.

Minimálny počet členov skupiny sú 3 ľudia.

 
     
  Cena kurzu pre 1 osobu:  50 €  
     
     

© Flyzone paragliding Klenovec

 

Paragliding škola  Paragliding  Paragliding kurzy  Termický kurz  Termíny kurzov  Aktuality  Tandem paragliding  Paragliding shop  Letové terény  Ubytovanie  Fotogaléria  Diskusia  Kontakt  Výsledkový servis  LAA SR  Paragliding bazár  Paragliding padáky  Paragliding postroje  Paragliding záložáky

 
 
 

mobil-portal.sk

Turistika ONLINE

[CNW:Counter]